Cijena izrade drvene terase i tehnika postave


Kada planiramo izvedbu drvene terase, obično se informiramo o vrsti drveta i cijeni podnica. Podnice se mogu nabaviti po cijeni već od ca 35 eur/m2, a koje nisu nužno loše, pa sve do 200 eur/m2. Odaberemo cijenovni okvir, te pod predpostavkom cijene rada, dolazimo do okvirne cijene drvene terase.

Ali u izvedbi stvar ne funkcionira tako, u gore navedenom predpostavili smo samo dio cijene kompletne izvedbe terase. Moramo dodati još podkonstrukciju ca 2,8 m' po metru kvadratnom terase. Na jedan metar podkonstrukcije trebamo uračunati ca 1,5 kom čeličnih nosača, inox vijke za spajanje nosača i gredica. Nadalje, po jednom kvadratnom metru ( za podnicu širine 10 cm ) ide cca 28 kom inox držača i inox vijka, odgovarajući premaz za drvene terase. Pa bi okvirni izračun za izvedbu terase na postojeću betonsku podlogu, izgledao ovako:

Podnice ca 110,0 eur/m2

Podkonstrukcija ca 12,5 eur/m2

Inox vijci i spojni mat ca 18,5 eur/m2

Postava ca 25,0 eur/m2

Ostalo ca 3,0 eur/m2

Prosječna cijena izrade drvene terase, prema ovom izračunu, iznosi: ca 170 eur/m2. Naravno da može biti i malo skuplja ili puno jeftinija ukoliko odaberete jeftiniju podnicu, iznajmite alat i samostalno izvedete radove, koji u principu i nisu toliko zahtjevni. Ali potrebno je poštivati određena pravila, pogotovo prilikom konstruiranja nosivog dijela terase, a to je podkonstrukcija.

Tehnika postave


Čelični držači ili ankeri su nosači podkonstrukcije, koji se ugrađuju na svakih cca 70 cm, a podkonstrukcija je nosač podnica, koja se postavlja na maximalnom rasponu do cca 40 cm, mjereno sa širinom jedne gredice, računato za terase obiteljskih dvorišta.

Podkonstrukcijske gredice su nosivi dio tersae, a one se spajaju na pocinčane ili inox čelične nosače, U ili L profile, koji su ubetonirani u teren, utiplani u betonsku podlogu, ili spojeni na podmetače u slučaju da terasu postavljamo preko hidro ili termo izolacije.

Raspon podkonstrukcijskih gredica, gledano uzdužno je maximalno 40 cm mjereno sa širinom jedne gredice. Točan raspon podkonstrukcijskih gredica za određenu situaciju, određujemo na način, da širinu terase podjelimo na mogući broj polja, a da širina polja ne prelazi 40 cm, imajući u vidu dužinu kupljenih podnica, kako bi poprečni spoj dvije podnice bio na samoj podkonstrukcijskoj gredici.

Po istom principu odredimo i raspone čeličnih držača, ali djelimo sa 70 cm i vodimo računa o dužini kupljenih gredica, kako bi smo odpad nakon kraćenja gredica, smanjili na najmanju moguću mjeru. Tako da, raspon čeličnih nosača podkonstrukcije je maximalno do 70 cm. Ovo pravilo važi za podkonstrukcijsku bankeraj, hrastovu ili gredicu izrađenu od tvrdog drveta, za minimane dimenzije poprečnog prijeseka gredice od 4,5 x 7 cm.

Radi povijanja u blagom luku, podkonstrukcijska gredica van čeličnog nosača ne bi smjela biti isturena više od 20 cm, a podnica van podkonstrukcijske gredice ne više od 7 cm . Radi se o slučajevima na krajevima terase.

Prilikom izvedbe terase, bitno je voditi računa o tome da podkonstrukcijska gredica ili podnice, nisu u direktnom kontaktu sa zemljom, ciglom, kamenom ili betonom. Kako bi se drvo nakon izloženosti vlazi, nesmetano moglo isušiti.

Podkonstrukcijske, bankeraj gredice, koje u određenim projektima mogu biti i podnice, su dimenzije 4,5 x 7cm i postavljaju se na način, šira strana vidljiva od gore. Ne preporuča se od običnih podnica, debljine 20 mm raditi "roštilj".

Podnice se na gredicu pričvrščuju inox kopčama, te se na licu mjesta ili radionički na podnici rade utori, kako bi se dobio "skriveni spoj".

U pravilu su podnice širine od 7 do 14,5 cm. Šira podnica se vremenom povija u blagom luku, uže podnice vremenom se ne uvijaju, dugotrajnije su.

Treba imati u vidu da su podnice izrezane iz debla drveta i da kao takve nisu i ne mogu biti savršeno jednake kao na primjer laminati ili iverica. Podnice u procesu proizvodnje, skladištenja i transporta prolaze kroz različite fizičke i klimatske uvjete, te vezano za navedeno za očekivati je da će određeni dio kupljenog materijala, koji je u pravilu u paketima, biti neiskoristiv.

Površina terase se maže i impregnira premazima namjenjim za tu svrhu, ali ne i lazurnim premazima.


Mirko Stijaković