Gradilišta prije i poslije


Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta privatne kuće. Iskop i uklanjanje površinskog sloja zemlje, rušenje postojećeg opločenja, betonskih staza. Izvedba novog razvoda cijevi instalacije dovoda i odvoda vode. Izvedba staza i opločenja. Nasipavanje i planiranje zemlje i kamenog agregata, sadnja bilja.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje okoliša poslovno stambenog objekta. Iskop i odvoz površinskog sloja zemlje. Ugradnja opločnika, sadnja travnatog tepiha i bilja.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje prilaza stambenog objekta. Iskop zemlje i nasutog materijala. Nasipavanje i planiranje površina, izvedba pješačkog prilaza, sadnja travnatog tepiha i bilja. Izvedena odvodnja oborinskih voda.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta. Iskop i odvoz zemlje. Nasipavanje i planiranje posteljice. Izveba armirano betonskih šahtova instalacije dovoda i odvoda vode. Izvedba opločnika, dekinga i drene ogradice, sadnja ukrasnog bilja.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta privatne kuće. Izvedba opločenja kamenim kockama kružnog uzorka, izvedba opločenja pločama lomljenog kamena.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta obiteljske kuće. Iskop i odvoz zemljanog materijala, nasipavanje i planiranje nosivog sloja, izvedba staza i ugradnja opločnika i rubnjaka, izvedba završnog fasdanog sloja kuće, sadnja ukrasnog bilja.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta obiteljske kuće. Nasipavanje i priprema nosivog sloja sa ugradnjom geotekstila, ugradnja rubnjaka i opločnika prilazne rampe i dvorišta. Izvedba armiranobetonskog stubišta i opločenja stubišta. Sadnja ukrasnog bilja.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta obiteljske kuće. Iskop površinskog sloja zemlje, uklanjanje postojećeg opločenja i betonskih staza. Izvedba prilaznih staza, postava opločenja. Nasipavanje i planiranje zemlje, sadnja bilja.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta obiteljske kuće. Razbijanje i odvoz podne betonske ploče prilaznog puta. Iskop površinskog sloja zemlje, navoz i planiranje nosivog sloja i površinskog sloja zemlje. Izvedba opločenja sa kružnim uzorkom. Sadnja ukrasnog bilja.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta obiteljske kuće. Nasipavanje i planiranje nosivog sloja drobljenca. Izvedba prilaznih staza, ugradnja opločnika i rubnjaka, sadnja ukrasnog bilja.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Izvedba kamina punom opekom, priprema nosivog sloja, izvedba opločenja, postava rubnjaka.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta obiteljske kuće. Ukljanjanje raslinja, iskop površinskog sloja zemlje. Postava rubnjaka i opločnika, nasipavanje drobljenca, sadnja ukrasnog bilja.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta obiteljske kuće. Planiranje površine, izvedba staza kamenim pločama i drvenim letvicama, nasipavanje drobljenca, nasipavanje sloja kore drveta, sadnja ukrasnog bilja.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta obiteljske kuće. Iskop zemljanog materijala. Nasipavanje i palniranje površina drpobljencem različite granulacije. Izvedba nosivog sloja i postava opločnika sa kružnim uzorkom.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje okoliša stambenog objekta. Uklanjanje postojećeg asfalta, iskop površinskog sloja zemlje. Izvedba nove prilazne ceste, asfaltiranje, ugradnja cestovnih rubnjaka. Nasipavanje površinskog sloja zemlje, ugradnja ukrasnog bilja.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje parka. Iskop zemlje i planiranje površina.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta obiteljske kuće. Iskop zemljanog materijala u nasipu. Izvedba lučnih kaskadnih potpornih zidova – postava oplate, izvedba armiranobetonskih radova. Postava kamenih ploča, opločenja od lomljenog kamena, nasipavanje drobljenca, nasipavanje i planiranje zemlje, sadnja ukrasnog bilja.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta obiteljske kuće. Izvedba zidanog roštilja, završni sloj silikat. Sadnja ukrasnog bilja.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Iskop i odvoz zemljanog materijala, planiranje površina, nasipavanje i planiranje nosivog sloja drobljenca, izvedba potpornog zida obloženog ukrasnom opekom, postava opločnika.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje i stabilizacija kosine dvorišta gotovim betonskim elementima. Izvedba lučnih kaskadnih zidova, stube izvedene punom opekom, nasipavanje kamenih oblutaka.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta stambenog objekta. Nasipavanje nosivog sloja, ugradnja drvene potkonstrukcije, postava dekinga. Nasipavanje površinskog sloja zemlje i kore drveta, postava kamenih ploča, sadnja travnatog tepiha i ukrasnog bilja.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Iskop i odvoz zemljanog materijala, izvedba konstrukcije i instalacija bazena, nasipavanje i planiranje površina.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Razbijanje i odvoz opločenja od kamenih ploča, obijanje kamenih plloča sa potpornog zida. Izvedba dekinga i staza, uređenje potpornih zidova.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje izložbenog prostora dobavljača opločnih elemenata.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje kosina i prilaza stambenog objekta.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta stambenog objekta. Iskop zemljanog materijala, nasipavanje i planiranje površina, izvedba drvene sjenice, uređenje prilaznih puteva, sadnja ukrasnog bilja.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje pješačkog pristupa stambenom objektu. Izvedba lučnih zidova, prilagodba konstrukcije AB stubišta, izvedba opločenja stubišta, nasipavanje zemlje, sadnja ukrasnog bilja.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje prilaza obiteljske kuće. Izvedba potpornog zida punom opekom, postava opločnika.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta obiteljske kuće. Rušenje postojećeg potpornog zida, iskop zemlje, izvedba novih lučnih kaskadnih potpornih zidova, nasipavanje zemlje, izvedba opločenja lomljneim kamenim pločama, izvedba završnog fasadnog sloja potpornih zidova, sadnja bilja.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta kuće za odmor. Iskop, navoz i planiranje nosivog sloja, postava opločnika sa kružnim uzorkom.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta obiteljske kuće. Uklanjanje postojećeg opločenja od kamenih ploča, uklanjanje opločenja potpornih zidova. Postava opločnika i bankeraja.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta. Postava rubnjaka, nasipavanje i planiranje nosivog sloja, nasipavanje i planiranje drobljenca i zemlje, postava bankeraja, sadnja ukrasnog bilja.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Sanacija stubišta. Uklanjanje dotrajale obloge stubišta. Izvedba obloge stubišta drvenim elementima.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje prilaza obiteljske kuće. Nabijanje nasipnog materijala, priprema nosivog sloja. Postava opločnika.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje platoa stambenog objekta. Priprema armirano betonske podloge, postava opločnika.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Sanacija stubišta. Uklanjanje dotrajale obloge stubišta. Izvedba obloge stubišta drvenim elementima.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta obiteljske kuće. Formiranje stubišta kamenim pločama, priprema nosivog sloja i postava opločnika. Izvedba ograde punom opekom i kovanim elementima.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Iskop zemljanog materijala, izvedba lučnih potpornih AB zidova, postava opločnika sa kružnim uzorkom, nasipavanje zemljanog materijala, planiranje površina, sadnja travnatog tepiha.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje prilaza obiteljske kuće. Iskop površinskog sloja zemljanog materijala, nasipavanje i priprema nosivog sloja, postava rubnjaka i opločnika, postva opločenja stubišta, nasipavanje drobljenca, sadnja ukrasnog bilja.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje terase obiteljske kuće. Izvedba nosive konstrukcije, postava drvene obloge poda.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje prilaza stambenog objekta. Iskop zemlje i nasutog materijala. Nasipavanje i planiranje površina, izvedba pješačkog prilaza, sadnja travnatog tepiha i bilja. Izvedena odvodnja oborinskih voda.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta obiteljske kuće. Postava električnog grijanja staze na pripremljenu betonsku podlogu, postava opločnika i stubišta ograde.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta obiteljske kuće. Iskop zemljanog materijala, nasipavanje, planiranje i priprema nosivog sloja, postava opoločnika, sadnja travnatog tepiha.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje prilaza obiteljske kuće. Iskop zemljanog materijala, obijanje dotrajalih AB elemenata. Priprema podloge, postava pločenja stubišta i staza.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta stambenog objekta. Iskop zemljanog materijala, priprema podlgoe, izvedba drvene sjenice, izvedba ukrasnih elemenata.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje terase poslovbog objekta. Izvedba nosive konstrukcije terase drvenim i AB elementima, postava ukrasnih stijena, ugradnja drvene obloge poda.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta obiteljske kuće. Uklanjnaje raslinja i betonskih prilaza, iskop zemlje. Nasipavanje i planiranje nosivog sloja, izvedba staza i kolnog prilaza, nasipavanje dobljenca, izvedba ograde od AB i metalnih elemenata.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje parka. Rezanje i uklanjanje stabala, iskop zemlje, planiranje i ravnanje površina, nasipavanje i planiranje površina.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta obiteljske kuće. Rušenje posojećeg stubišta. Izvedba novog AB stubišta i potponog zida. Postava opločenja prilaza i stubišta, izvedba ograde stubišta cijevnim elementima, izvedba završnog fasadnog sloja potpornog zida. Nasipavanje drobljenca, drvene kore, sadnja ukrasnog bilja.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje kolnog prilaza obiteljske kuće. Priprema podloge, postava opločenja kamenim kockama kružnog i lučnog uzorka.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta stambenog objekta. Iskop materijala, nasipavanje i planiranje površina, izvedba AB potpornih zidova, izvedba zaštitne ograde drvenim elementiam, nasipavanje zemlje, sadnja ukrasnog bilja.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta obiteljske kuće. Iskop zemljanog materijala, nasipavnaje i planiranje površina, priprema nosivog sloja, izvedba staza i kolnog prilza, sadnja travnatog tepiha, ukrasnog bilja, postava ukrasnih elemenata.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta obiteljske kuće. Iskop zemlje, planiranje i nasipavanje površina, izvedba staza, sadnja travnatog tepiha i ukrasnog bilja, izvedba fasade objekta.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje okoliša stambenog objekta.

Priprema nosivog sloja, izvedba opločenja staze ispred objekta, postava cestovnih rubnjaka, priprea podloge i asfaltiranje kolnog prilaza.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje prilaza obiteljske kuće. Izvedba AB kružnog potpornog zida sa hidro i termo izolacijom, nasipavanje i planiranje površina, postava opločnika, izvedba završnog fasadnog sloja, postava drvenih pokrovnih elemenata.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje i stabilizacija kosine dvorišta gotovim betonskim elementima. Izvedba lučnih kaskadnih zidova, stube izvedene punom opekom, nasipavanje kamenih oblutaka.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje pješačkog prilaza stambenog objekta. Nasipavanje i ravnanje površina, nasišavnaje površinskog sloja zemlje, drobljenca i kore drveta, izvedba prilaznih staza opločnicima i drvenim elementima, sadnja ukrasnog bilja.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje pješačkog pristupa stambenom objektu. Izvedba potpornih zidova, opločenje konstrukcije AB stubišta, nasipavanje zemlje, sadnja ukrasnog bilja, izvebda završnog fasadanog sloja potpornog zida.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta obiteljske kuće. Uklanjanje postojećih elemenata, iskop površinskog sloja zemlje, izvedba zidova i kamina punom opekom, nasipavanje sloja kore drveta, izvedba staza kamenim pločama, postava ukrasnih elemenata.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta obiteljske kuće. Planiranje i ravnanje površina, izvedba terase i staza drvenim elementima, nasipavanje sloja kore drveta, sadnja ukrasnog bilja.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Uređenje dvorišta stambenog objekta. Nasipavanje nosivog sloja, ugradnja drvene potkonstrukcija, postava dekinga. Nasipavanje površinskog sloja zemlje i kore drveta, postava kamenih ploča, sadnja travnatog tepiha i ukrasnog bilja.